Mieszkaniowy boom w Rzeszowie

Wyświetlenia: 2030

Od stycznia do lipca 2017 roku w Rzeszowie oddano więcej mieszkań do użytkowania niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. w Rzeszowie oddano do użytkowania 1426 mieszkań, co stanowiło 32,5% wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań na Podkarpaciu. W Rzeszowie z liczby ogólnej, najwięcej oddano mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – 1006. W budownictwie indywidualnym oddano 240 mieszkań, a w spółdzielczym 180. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 62,6 m kw.

W okresie styczeń-lipiec 2017 roku rozpoczęto budowę 1764 mieszkań, z tego najwięcej przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – 876, następnie w budownictwie indywidualnym 675 i mieszkań spółdzielczych 213. W opisywanym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na realizację 2207 mieszkań z czego 1584 w budownictwie indywidualnym. Pozostałe 623 pozwolenia lub zgłoszenia wydano na budowę mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

Od stycznia do lipca br. w Rzeszowie oddano do użytkowania o 18,3% więcej mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Największy wzrost zanotowano w budowie mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – 43,3% więcej. Natomiast w budownictwie indywidualnym odnotowano spadek o 36,0% liczby oddanych mieszkań.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 28,4%, w tym aż o 76,3% mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Liczba mieszkań na które wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła z kolei o 22,2%, w tym blisko trzykrotnie w budownictwie indywidualnym. Natomiast o 50,6% mniej wydano pozwoleń lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym na budowę mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie http://rzeszow.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/mieszkaniowy-boom-w-rzeszowie,100,1.html