Rzeszów z największym przyrostem ludności

Wyświetlenia: 1375

Według „Prognozy ludności gmin na lata 2017-2030”, opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny, spośród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, Rzeszów zanotuje największy, ponad 7% wzrost.

Spośród 39 miast w Polsce, które liczą powyżej 100 tysięcy ludności, zaledwie 6 zanotuje wzrost liczby mieszkańców: Rzeszów, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław i Zielona Góra. Największy procentowo wzrost ludności wśród nich osiągnie Rzeszów – 7,2%.

Opracowana przez GUS „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030” wskazuje, iż z dziesięciu największych miast Podkarpacia tylko Rzeszów zanotuje, bardzo znaczący w skali kraju, wzrost ludności.

Przy tworzeniu prognozy wzięto pod uwagę następujące czynniki: dzietność, w tym liczbę urodzeń żywych, umieralność oraz migracje ludności. Nie uwzględniono ewentualnych zmian administracyjnych w powierzchniach geograficznych poszczególnych jednostek.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Komentarze: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *