Fot. Remigiusz Rakowski/WCEO

Macierewicz: Armia polska będzie z wami nie do pokonania. Przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej

Wyświetlenia: 4134

Przysięga wojskowa kształtuje duszę człowieka, nadaje sens całemu ludzkiemu życiu – mówił  minister obrony narodowej w Rzeszowie, gdzie grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyła w niedzielę przysięgę.

159 ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej ślubowało w Rzeszowie na sztandar Inspektoratu Rzeszów AK „Rtęć Rzemiosło”.  To kolejni ochotnicy zaprzysiężeni tego dnia do WOT.  Podobne uroczystości, odbyły się kilka godzin wcześniej w Białymstoku i w Lublinie. W tych trzech regionach powstały pierwsze brygady WOT. Łącznie tego dnia przysięgę złożyło blisko 400 osób.

– Żołnierze brygady noszącej imię pułkownika Łukasza Cieplińskiego, najwspanialsze imię w historii walki Polski o niepodległość z niemieckim i sowieckim zaborcą. Imię, które trwa i którego siła, po dzień dzisiejszy napawa nas dumą i pewnością, że Polska nigdy nie zginie, że ten duch który prowadził do służby Polsce, obecny jest wśród Was, obecny jest wśród kolejnych pokoleń Polaków. Towarzyszy nam i kształtuje młodzież polską, która tak szeroko garnie się dziś do armii. Wy jesteście tego najlepszym dowodem. (…)  Gratuluję wszystkim tym, którzy składali dziś przysięgę. Dziękuję generałowi Kukule za to, co zrobił  do tej pory. Armia polska będzie z wami nie do pokonania. Wojska Obrony Terytorialnej są fundamentem polskiej armii – mówił szef MON.

W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza MON, sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła, parlamentarzyści, samorządowcy, rodziny żołnierzy, mieszkańcy Podkarpacia.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj sił zbrojnych zostały powołane w dniu 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Już niespełna po trzech miesiącach od tego wydarzenia Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej osiągnęło zdolność do działania oraz formalnie przejęło dowodzenie nad trzema pierwszymi brygadami.

W etapie pierwszym sformowane zostały także  struktury trzech brygad w województwach: podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. W tym etapie zostało również utworzone Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie  trwa drugi etap budowy WOT, w którym formowane są kolejne trzy brygady OT, dwie w województwie mazowieckim oraz jedna w województwie warmińsko – mazurskim. Równolegle prowadzone jest szkolenie żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w brygadach już utworzonych. W kolejnych etapach rozwoju WOT, w roku 2018 rozpocznie się formowanie siedmiu brygad w centralnej części Polski, a od roku 2019 czterech brygad na zachodniej ścianie naszego kraju.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Żołnierze WOT będą silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. Odciążą od tych zadań jednostki operacyjne, które będą mogły skupić się na zasadniczych kierunkach obrony.

W czasie pokoju zadaniem wojsk OT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie będzie oczywiście, zastępować służb ratowniczych, ale wspierać i uzupełniać ich działania.

Najważniejszy podmiotem Wojsk Obrony Terytorialnej są żołnierze – ochotnicy, którym bliskie są kwestie związane z patriotyzmem i umiłowaniem ojczyzny. WOT pozwala tym osobom zbalansować kwestie służby dla kraju czy społeczności z życiem rodzinnym i zawodowym.

Szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest w polskich realiach pod wieloma względami nowatorskie. Z jednej strony bardzo intensywne, bo ograniczone czasowo w zakresie szkolenia na placach ćwiczeń w składzie pododdziału z drugiej zaś ukierunkowane na zbudowanie w terytorialsach motywacji i umiejętności do samodzielnego rozwijania siebie.

Wyszkolenie żołnierza TSW będzie trwało trzy lata. Okres ten będzie podzielony na trzy fazy, każda po 12 miesięcy. W pierwszym roku tematyką szkolenia będą podstawy walki i przetrwania na polu walki. Drugi rok służby obejmie szkolenie specjalistyczne wynikające z przypisanej do żołnierza specjalności wojskowej. Trzeci rok przeznaczony będzie na zgrywanie plutonu, kompanii i batalionu.

System wartości Wojsk Obrony Terytorialnej budowany jest na tradycjach Armii Krajowej i powojennych antykomunistycznych organizacji niepodległościowych.

Źródło: mon.gov.pl