Nadzieja dla niewidomych – student z Rzeszowa skonstruował laskę z GPS

Wyświetlenia: 9207

Łukasz Kolman, student kierunku mechatronika Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza otrzymał nagrodę główną za „Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących”.  

Wynalazek w postaci laski, może w znacznym stopniu wspomóc wszystkie osoby z wadami wzroku. Na froncie i po bokach końca laski znajdują się czujniki odbiciowe do skanowania wokół najbliższej przestrzeni. Wraz ze zbliżaniem się do przeszkody, urządzenie informuje użytkownika sygnałem dźwiękowym. Sygnał jest szybszy im bliżej osoba znajdzie się przeszkody. Urządzenie pozwala w bardzo komfortowy i bezpieczny dla użytkownika sposób poruszać się w przestrzeni miejskiej lub we własnym domu. To urządzenie mieści się w dłoni, jest lekkie i nie zajmuje dużo miejsca, jest wyposażone w zaawansowane moduły (m.in. GPS, GSM, Bluetooth, podzespół radiowy, mechanizm samobalansujący), które sprawiają, że ma ono znacznie większe zastosowanie i możliwości niż tradycyjna laska dla osób niewidomych i niedowidzących. Istnieje możliwość dalszego rozwoju projektu, można wyposażyć urządzenie w inne dodatkowe moduły dostosowane do indywidulnych potrzeb.

W ścisłej czołówce znaleźli się także studenci z: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, osiem wyróżnień i siedem nagród specjalnych, które zostały ufundowane przez: prezesa Urzędu Patentowego RP, marszałka województwa świętokrzyskiego, prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX oraz rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Nagroda główna, to udział autorów nagrodzonych wynalazków w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Ponadto laureaci oraz wyróżnieni wezmą udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Dwóch studentów rzeszowskiej Uczelni otrzymało wyróżnienia. Są to:

Wojciech Kłos, absolwent kierunku mechatronika Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Cykl wynalazków: „Mechatroniczne urządzenie do rehabilitacji ręki i przedramienia” oraz „Sposób rehabilitacji ręki i przedramienia z wykorzystaniem urządzenia”

Wynalazek służy do przeprowadzania ćwiczeń na początku rehabilitacji kończyny górnej. Prototyp zawiera pierwszy moduł do rehabilitacji chorej ręki i przedramienia, połączony i sterowany z wyjścia komputera oraz drugi moduł do obsługi zdrowej ręki i sterowania nią procesem rehabilitacji. Pierwszy moduł zapewnia możliwość prowadzenia kontrolowanych ćwiczeń biernych lub czynnych. Drugi moduł do obsługi zdrowej ręki zawiera pięć tensometrycznych czujników, które są rozmieszczone w miejscach pod opuszkami palców zdrowej ręki. Pacjent może sterować przebiegiem ćwiczeń za pomocą zdrowej ręki, umożliwiona jest również poprawa efektów terapeutycznych dzięki zapewnieniu wykonywania przez rękę z niedowładem w pierwszym module rehabilitowanej ręki podobnych ruchów do tych wykonywanych przez rękę umieszczoną na drugim module zdrowej ręki, wywołując dodatkowy efekt podobny do uzyskiwanego w wyniku terapii lustrzanej. Dzięki równoczesnemu występowaniu bodźców dotykowych, słuchowych oraz wzrokowych, uzyskiwane jest sprzężenie zwrotne mające istotny wpływ na postępy w rehabilitacji osób po urazach lub chorobach neurologicznych, gdzie najważniejsza jest odbudowa utraconych połączeń nerwowych.

Wojciech Puzio, student kierunku mechatronika Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – „Urządzenie do wspomagające komfortu i bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych”

Jest to urządzenie do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa osobom starszym i niepełnosprawnym instalowane w dowolnych pomieszczeniach mieszkalnych, w szczególności w mieszkaniach lub w domach jednorodzinnych. Dzięki zastosowaniu urządzenia możliwa jest identyfikacja sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkownika, w szczególności takich jak: utrata przytomności, objawy chorób (m.in. depresji). Urządzenie zbiera informacje dotyczące stylu życia użytkownika. Na ich podstawie jest możliwa analiza zachowań i lepsza kontrola nad leczeniem. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie stosowania się do zaleceń terapeutycznych dotyczących ruchu oraz diety, dzięki śledzeniu aktywności ruchowej użytkownika.

Współtwórcą i opiekunem naukowym studentów jest dr inż. Jacek Stanisław Tutak, pracownik Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

W siedmiu edycjach tego konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską zgłoszono w sumie 529 rozwiązań. W tym roku do konkursu nadesłano 90 rozwiązań z 25 uczelni z całej Polski. Każdy wynalazek charakteryzuje się innowacyjnymi rozwiązaniami,  a opracowanie takiego projektu jest sporym wyzwaniem.

Konkurs „Student-Wynalazca” jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.